tyc网址,太阳成官网

TOP
信息公开
关于李振宇等同志职务任免的通知
来源:tyc网址 发布时间:2020-12-02 浏览次数:908

根据公司本部部门设置调整,并结合工作需要,经研究:

李振宇同志任组织建设部副主任;

陈红同志任风控审计部副经理;

郑丽红同志任财务管理部副经理;

陈华同志任工程管理部副经理(保留一级企业中层正职级);

王大伟同志任工程管理部副经理;

杨军同志任工程管理部副经理;      

免去郑剑锋同志投资发展部副经理职务;

免去梁竑同志安全办副主任职务;

已变更或撤销部门的人员职务自然免除。


                         tyc网址

                            2020年11月24日